Dọn về nhà mới tháng 8 năm 2019 ngày nào tốt nhất

Lý do tại sao phải xem ngày chuyển nhà, nhập trạch tháng 8 năm 2019, việc chuyển nhà vào tháng này cần chú ý những điều gì và tháng 8 năm 2019 sẽ có ngày nào tốt, ngày nào xấu trong việc nhập trạch, di chuyển về nhà mới. Bài viết dưới đây, Kiến Vàng sẽ chia sẻ tới các gia chủ tất cả những ngày đẹp, giờ tốt trong tháng 8 năm 2019, để tiến hành chuyển nhà, nhập trạch, về nhà mới.

Dọn về nhà mới tháng 8 năm 2019 ngày nào tốt nhất?

Dưới đây Kiến vàng sẽ cung cấp cho các gia chủ danh sách ngày đẹp chuyển nhà tháng 8 năm 2019

Ngày Ngày tốt xấu trong tháng 8 năm 2019

Lịch dương

1

Tháng 8

Lịch âm

1

Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 1/8/2019 nhằm ngày 1/7/2019 Âm lịch

Ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

2

Tháng 8

Lịch âm

2

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ sáu, ngày 2/8/2019 nhằm ngày 2/7/2019 Âm lịch

Ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

3

Tháng 8

Lịch âm

3

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ bảy, ngày 3/8/2019 nhằm ngày 3/7/2019 Âm lịch

Ngày Nhâm Thân, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương

4

Tháng 8

Lịch âm

4

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Chủ nhật, ngày 4/8/2019 nhằm ngày 4/7/2019 Âm lịch

Ngày Quý Dậu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

5

Tháng 8

Lịch âm

5

Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 5/8/2019 nhằm ngày 5/7/2019 Âm lịch

Ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

6

Tháng 8

Lịch âm

6

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ ba, ngày 6/8/2019 nhằm ngày 6/7/2019 Âm lịch

Ngày Ất Hợi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

7

Tháng 8

Lịch âm

7

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ tư, ngày 7/8/2019 nhằm ngày 7/7/2019 Âm lịch

Ngày Bính Tý, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

8

Tháng 8

Lịch âm

8

Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 8/8/2019 nhằm ngày 8/7/2019 Âm lịch

Ngày Đinh Sửu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

9

Tháng 8

Lịch âm

9

Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 9/8/2019 nhằm ngày 9/7/2019 Âm lịch

Ngày Mậu Dần, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương

10

Tháng 8

Lịch âm

10

Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 10/8/2019 nhằm ngày 10/7/2019 Âm lịch

Ngày Kỷ Mão, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

11

Tháng 8

Lịch âm

11

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Chủ nhật, ngày 11/8/2019 nhằm ngày 11/7/2019 Âm lịch

Ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

12

Tháng 8

Lịch âm

12

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ hai, ngày 12/8/2019 nhằm ngày 12/7/2019 Âm lịch

Ngày Tân Tỵ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

13

Tháng 8

Lịch âm

13

Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 13/8/2019 nhằm ngày 13/7/2019 Âm lịch

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

14

Tháng 8

Lịch âm

14

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ tư, ngày 14/8/2019 nhằm ngày 14/7/2019 Âm lịch

Ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

15

Tháng 8

Lịch âm

15

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ năm, ngày 15/8/2019 nhằm ngày 15/7/2019 Âm lịch

Ngày Giáp Thân, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương

16

Tháng 8

Lịch âm

16

Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 16/8/2019 nhằm ngày 16/7/2019 Âm lịch

Ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

17

Tháng 8

Lịch âm

17

Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 17/8/2019 nhằm ngày 17/7/2019 Âm lịch

Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

18

Tháng 8

Lịch âm

18

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Chủ nhật, ngày 18/8/2019 nhằm ngày 18/7/2019 Âm lịch

Ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

19

Tháng 8

Lịch âm

19

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ hai, ngày 19/8/2019 nhằm ngày 19/7/2019 Âm lịch

Ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

20

Tháng 8

Lịch âm

20

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ ba, ngày 20/8/2019 nhằm ngày 20/7/2019 Âm lịch

Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

21

Tháng 8

Lịch âm

21

Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 21/8/2019 nhằm ngày 21/7/2019 Âm lịch

Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương

22

Tháng 8

Lịch âm

22

Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 22/8/2019 nhằm ngày 22/7/2019 Âm lịch

Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

23

Tháng 8

Lịch âm

23

Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 23/8/2019 nhằm ngày 23/7/2019 Âm lịch

Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

24

Tháng 8

Lịch âm

24

Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 24/8/2019 nhằm ngày 24/7/2019 Âm lịch

Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

25

Tháng 8

Lịch âm

25

Tháng 7

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 25/8/2019 nhằm ngày 25/7/2019 Âm lịch

Ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

26

Tháng 8

Lịch âm

26

Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 26/8/2019 nhằm ngày 26/7/2019 Âm lịch

Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

27

Tháng 8

Lịch âm

27

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ ba, ngày 27/8/2019 nhằm ngày 27/7/2019 Âm lịch

Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương

28

Tháng 8

Lịch âm

28

Tháng 7

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ tư, ngày 28/8/2019 nhằm ngày 28/7/2019 Âm lịch

Ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương

29

Tháng 8

Lịch âm

29

Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 29/8/2019 nhằm ngày 29/7/2019 Âm lịch

Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

30

Tháng 8

Lịch âm

1

Tháng 8

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ sáu, ngày 30/8/2019 nhằm ngày 1/8/2019 Âm lịch

Ngày Kỷ Hợi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương

31

Tháng 8

Lịch âm

2

Tháng 8

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ bảy, ngày 31/8/2019 nhằm ngày 2/8/2019 Âm lịch

Ngày Canh Tý, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Dọn về nhà mới tốt nhất là chuyển vào ngày Đại An hay Tốc Hỷ để hưởng trọn may mắn, tinh khí của đất trời, giúp gia chủ rộng đường tài lộc, sức khỏe cho cả gia đình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0929313236