Nhà ở thuê Byline: Mark A. Newman

Nhà ở thuê

Trong khi bình luận của Chris Parry về nhà thuê có thể là hợp lệ, thường có ít nhất hai bên để mỗi câu chuyện. Ở động viên của Parry, ED nói với vài cửa hàng về vấn đề. Nhìn chung, nhiều người nói họ đang mở để làm thoả thuận, đặc biệt để tạo có thể thực hiện được mối quan hệ công việc với nhà thiết kế. Tuy nhiên, họ khuyến khích LD hiện thực hơn, nhất là khi đọc bằng tài chính.

Theo David Milly, chủ tịch Buổi biểu diễn Ánh sáng Systems trong Huntsville, Al, vấn đề dựa vào sử dụng ; nếu anh ấy chỉ có thể thuê kết thúc cao mẩu ảnh hưởng bánh răng mỗi năm bốn lần, sẽ mắc tiền hơn vì nhiều nhà thiết kế không sẽ sử dụng nó. Nhưng nếu vật cố định được cho thuê mỗi năm 30 lần, sau đó sẽ rẻ hơn khi thuê.

Nhà ở thuê

” Chúng tôi sử dụng hàng ngàn đô la vào vật cố định mới nhất và chuyện tiếp theo bạn biết nó lỗi thời,” anh ấy giải thích.” Một lần vật cố định mới hơn đi ra, đó là điều nhà thiết kế muốn, vì thế chúng tôi bị mắc kẹt với thiết bị chúng tôi không thể có và chẳng ai muốn.” Milly bảo bao nhiêu sản xuất sự đi du lịch khăng khăng đòi cụ thể $10,000 nước đá khô khói máy, vì thế anh ấy mua một. Tháng sau du lịch bị hủy bỏ và Milly bị mắc kẹt với thiết bị” sẽ lấy tôi quãng đời còn lại của tôi để trả tiền,” anh ấy nói.

Mục tiêu của nhà thuê là để làm tầm nhìn của nhà thiết kế thực tế và chỉ muốn làm việc với 1d với ràng buộc thuộc ngân sách càng nhiều càng tốt.” Nhà thiết kế không phải là kẻ thù,” nói Larry Schoeneman, tổng thống, Kế hoạch Phòng thí nghiệm Chicago.” Họ là nguồn sống của công nghiệp của chúng tôi. nhiệm vụ của tôi là tìm loại bánh răng họ muốn. Chúng tôi không thể trợ cấp hoạt động của nhà thiết kế, nhưng chúng tôi có thể giúp nhận ra tầm nhìn của họ. nó là hết sức đơn giản : chúng ta có thể rẻ tiền, nhưng chúng tôi không thể rảnh.”

Schoeneman, nhà thiết kế ánh sáng cựu mình, thêm rằng một trong những lý do một vài thiết bị hơn phức tạp mắc tiền hơn đến hạn lượng mã được viết cho họ.” Hơn mã vật cố định cần, đắt hơn sẽ được để thuê,” anh ấy nói.” chỉ là một thực tế của công ty của chúng tôi.”

Sau đó có quy định về bên thuê ai nghĩ rằng tình huống có thể thường được vật trao đổi ; nếu công ty thuê đang cố gắng để cho nhà thiết kế điều anh ấy muốn, nhà thiết kế nên đáp lễ và sử dụng thuê cùng ngôi nhà trên sản xuất tiếp theo.” Dù là bạn làm được việc và cho nhà thiết kế những gì họ muốn với giá phải chăng, họ vẫn còn liên tục dọ giá [ khác công ty thuê ] để có được nhiều vụ nổ cho ngân sách của họ như họ có thể,” nói Paul Vincent, tổng thống, Vincent Lighting trong Cleveland, OH.” Này làm đau công nghiệp về lâu về dài vì sớm chỉ ý chí mạnh mẽ sống sót, và những công ty sẽ quyết định giá cả – sẽ được qua mái nhà – rồi sẽ còn công ty rất ít cho nhà thiết kế để lựa chọn.”

Có hay không giải pháp cho vấn đề này? Milly, về phần anh ấy, cảm thấy nhà thiết kế nên thiết kế trong ngân sách của họ và cố không lệ thuộc quá lệ thuộc vào phụ kiện đi kèm của thiết bị mắc tiền.” Vài sáng tạo, ánh sáng Tôi tuyệt vời nhất từng thấy đã được tạo ra với thiết bị đơn giản nhưng làm trong vị tuyệt vời,” anh ấy nói.” Lớn ngân sách không bảo đảm sẽ được nghệ thuật hoặc thậm chí hấp dẫn.”

0929313236