Chọn người xông nhà, chọn tuổi xông nhà mới 2018 cho may mắn

Chọn người xông nhà cầu tài lộc năm mới 2018, chọn người xông nhà năm mới 2018 cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, tuổi Hợi

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới tết Nguyên Đán. Vào ngày mùng 1 đầu tiên của năm mới, người Việt Nam có phong tục xông nhà. Theo quan niệm của ông cha, nếu người xông nhà hợp tuổi với gia chủ, hợp năm thì cả năm đó gia chủ và gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Bởi vậy, việc lựa chọn người xông nhà năm 2018 sao cho phát lộc, nhiều may mắn là một mối quan tâm của nhiều gia đình khi Tết đang cận kề.

Chọn người xông nhà năm mới để mang lại nhiều may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình 

Những tiêu chí để lựa chọn người xông nhà năm 2018 

- Thứ nhất là về tính cách của người xông nhà

 Người xông nhà đầu năm nên là những người có tính cách hài hòa, niềm nở, vui vẻ, có như vậy thì cả năm gia chủ mới gặp nhiều may mắn. Nếu người xông nhà có tính cách hung dữ thì theo tín ngưỡng người Việt, cả năm mới gia chủ sẽ gặp nhiều vận xui.

- Thứ hai là hợp tuổi

Gia chủ nên lựa chọn người có tam hợp với mình và tránh “tứ hành xung”.  “Tam Hợp” và “tứ hành xung” được xét theo 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Nếu 12 con giáp này được chia đều cho nhau trên một hình trong thì sẽ có 4 tam giác can và 3 hình chữ thấp.

Trong đó 4 tam giác cân được tượng trưng cho 4 bộ Tam-Hạp:

* Tỵ – Dậu – Sửu

* Thân – Tý – Thìn

* Dần – Ngọ – Tuất

* Hợi – Mẹo – Mùi

và 3 hình chữ thập tượng trưng cho 3 bộ Tứ-Hành-Xung:

* Dần – Thân – Tỵ – Hợi

* Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

* Tý – Ngọ – Mẹo – Dậu

Tổng hợp những năm sinh hợp với gia chủ cho việc xông nhà 

Dựa theo hai tiêu chí chủ yếu nêu, chúng tôi tổng hợp những tuổi hợp cho việc xông nhà cầu tài lộc năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ thuộc 12 con giáp như bảng dưới đây: 

Số Thứ tự

Tuổi Gia chủ

Năm tuổi phù hợp xông nhà

1

Chọn người xông nhà tuổi Tý

chọn iáp Tý 1984

1983, 1996, 1997, 1953, 1974, 1982, 1949, 2004

Nhâm Tý 1972

1997, 1949, 1953, 1987, 1948, 1956, 1965, 1973, 1974, 1982, 1994, 1996, 2004

Canh Tý 1960

1948, 1949, 1965, 1995, 1956, 1985

Mậu Tý 1948

1973, 1948, 1949, 1950, 1956, 1958, 1980

2

Chọn người xông nhà tuổi Sửu

Ất Sửu 1985

1953, 1975, 1983, 1996, 1997, 1960, 1974, 2005

Tân Sửu 1961

1986, 1948, 1949, 1965, 1963, 1965, 1996

Quý Sửu 1973

1948, 1953, 1965, 1975, 1978, 1983, 1986, 1996, 1949, 1956, 1973, 1974, 1995, 1997, 2005

Kỷ Sửu 1949

1948, 1949, 1950, 1951, 1973, 1989

3

Chọn người xông nhà tuổi Dần

Nhâm Dần 1962

1983, 1966, 1974, 1975, 1982, 1997, 1947, 1967, 1990, 2007

Giáp Dần 1974

1959, 1966, 1983, 1950, 1951, 1958, 1963, 1973, 1974, 1982, 2002

Bính Dần 1986

1951, 1958, 1986, 1946, 1950, 1959, 1973, 1994, 1995, 1998, 2006

Canh Dần 1950

1978, 1983, 1995, 1975, 1966, 1987, 1986, 1982, 1997, 1994, 1948, 1949, 1974, 1965, 1958, 1950, 2005

4

Chọn người xông nhà tuổi Mão

Đinh Mão 1987

1987,1958,  1946, 1950, 1951, 1959 , 1982, 1994, 1995, 1999, 2006

Ất Mão 1975

1950, 1958, 1963, 1970, 1975, 1983, 1951, 1973, 1980, 1982, 2003

Quý Mão 1963

1975, 1983, 1953, 1982, 1946, 1958, 1963, 1974, 1998, 2006

Tân Mão 1951

1983, 1986, 1953, 1956, 1965, 1975, 1982, 1987, 1994, 1949, 1951, 1958, 1974, 1979, 1995, 1996

5

Chọn người xông nhà tuổi Thìn

Giáp Thín 1964

1956, 1959, 1989, 1972

Mậu Thìn 1988

1953, 1983, 1948, 1956, 1966, 1978, 1986, 1996, 1957, 1965, 1995, 2005

Bính Thìn 1976

1948 , 1956, 1978,  1986, 1957, 1965, 1995

Nhâm Thìn 1952

1950, 1980, 1971, 1984, 1981

6

Chọn người xông nhà tuổi Tỵ

Quý Tỵ 1953

1958, 1953, 1973, 1951, 1963

Ất Tỵ 1965

1973, 1950, 1958, 1965, 1990

Đinh Tỵ 1977

1949, 1965, 1978, 1987, 1948, 1957, 1994

Kỷ Tỵ 1989

1949, 1953, 1966, 1978, 1987, 1994, 1997, 1948, 1957, 1965, 1996

7

Chọn người xông nhà tuổi Ngọ

Bính Ngọ 1966

1958, 1950, 1951, 1974, 2003

Mậu ngọ 1978

1950, 1958, 1986, 2003, 1946, 1973, 1998, 2006

Canh Ngọ 1990

1965, 1986, 1995, 1970, 1979, 1994

Giáp Ngọ 1954

1953, 1974, 1982. 1983, 1946, 1967, 2006

8

Chọn người xông nhà tuổi Mùi

Tân Mùi 1991

1978, 1986, 1956, 1963, 1966, 1987, 1979, 1995

Kỷ Mùi 1979

1951, 1978, 1987, 1950, 1959, 1990, 1999, 2002

Đinh Mùi 1967

1966, 1975, 2002, 1950, 1951, 1959

Ất Mùi 1955

1966, 1975, 1983, 1953

9

Chọn người xông nhà tuổi Thân

Bính Thân 1956

1951, 1948, 1956, 1958, 1965, 1973, 1989

Mậu Thân 1968

1948, 1953, 1956, 1963 1965, 1978, 1987, 1949

Canh Thân 1980

1953, 1965, 1975, 1948, 1978, 1987, 1949, 1956, 1982, 1995, 1996, 1997

Nhâm Thân 1992

1953, 1975, 1997, 1967, 1977, 1982, 1996, 2004

10

Chọn người xông nhà tuổi Dậu

Quý Dậu 1993

1953, 1966, 1983, 1974, 1997, 1998

Tân Dậu 1981

1953, 1966, 1986, 1949, 1956, 1978, 1983, 1965, 1973, 1974, 1996, 1997

Kỷ Dậu 1969

1949, 1978, 1986, 1956, 1964, 1965, 1994

Đinh Dậu 1957

1949, 1950, 1965, 1973, 1989, 2002

Ất Dậu 1945

1950, 1953, 1973, 1980, 1997

11

Chọn người xông nhà tuổi Tuất

Giáp Tuất 1994

1951, 1986, 1987, 1999, 1946, 1949, 1950, 1958, 1959, 1973, 1989, 1994, 2002, 2006

Nhâm Tuất 1982

1950, 1951, 1975, 1973, 1997, 1963, 1987, 1958, 1970, 1974, 1982, 2002

Canh Tuất 1970

1975, 1953, 1966, 1982, 1983, 1963, 1990, 1997, 1998, 1999

Mậu Tuất 1958

1975, 1953, 1987, 1986, 1983, 1966, 1978, 1948, 1996, 1995, 1949, 1973, 1965, 1958, 1956, 1951, 1950, 1997

Bính Tuất 1946

1978, 1986, 1987, 1948, 1949, 1956, 1965, 1995

12

Chọn người xông nhà tuổi Hợi

Quý Hợi 1983

1950, 1951, 1958, 1963, 1975, 1973, 1974, 2003

Tân Hợi 1971

1966, 1974, 1975, 1986, 1996, 1946, 1963, 1982, 1998

Kỷ Hợi 1959

1974, 1986, 1987, 1966, 1975, 1978, 1994

Đinh Hợi 1947

1986, 1987, 1978, 1948, 1949, 1962, 1963 1979, 1994