Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 12 năm 2018 chuẩn nhất

Xem ngày tốt chuyển nhà, văn phòng tháng 12 năm 2018 chuẩn nhất. Giúp gia đình bạn gặp nhiều may mắn

Xem ngày tốt chuyển nhà, văn phòng tháng 12 năm 2018 chuẩn nhất. Giúp gia đình bạn gặp nhiều may mắn

Chủ nhật, ngày 2/12/2018

Ngày Mậu Thìn tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất

Tức ngày 26 tháng 10 năm 2018 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần

Thứ ba, ngày 4/12/2018

Ngày Canh Ngọ tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất

Tức ngày 28 tháng 10 năm 2018 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần - hướng Tây Nam đón Tài Thần

 

Thứ ba, ngày 11/12/2018

Ngày Đinh Sửu tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 5 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - kim đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần

>>>  Xem bảng giá chuyển nhà

Thứ tư, ngày 12/12/2018

Ngày Mậu Dần tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 6 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

Giờ hoàng đạo :Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần

 

Thứ tư, ngày 19/12/2018

Ngày Ất Dậu tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 13 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - minh đường hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông Nam đón Tài Thần

 

Thứ hai, ngày 24/12/2018

Ngày Canh Dần tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 18 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

Giờ hoàng đạo :Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần

  

Thứ tư, ngày 26/12/2018

Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 20 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

Giờ hoàng đạo :Dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần

  

Thứ năm, ngày 27/12/2018

Ngày Quý Tỵ tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 21 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

Giờ hoàng đạo :Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần

  

Thứ bảy, ngày 29/12/2018

Ngày Ất Mùi tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 23 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - câu trần hắc đạo

Giờ hoàng đạo :Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông Nam đón Tài Thần

Tháng 12 năm 2018 nên tránh ngày xấu nhập trạch về nhà mới
Chủ nhật, ngày 9/12/2018

Ngày Ất Hợi tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 3 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - chu tước hắc đạo

Giờ hoàng đạo :Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông Nam đón Tài Thần

Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Ngày Nhâm Ngọ tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 10 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần

 

Thứ sáu, ngày 21/12/2018

Ngày Đinh Hợi tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 15 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - chu tước hắc đạo

Giờ hoàng đạo :Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần

 

Thứ sáu, ngày 28/12/2018

Ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất

Tức ngày 22 tháng 11 năm 2018 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành :Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông Nam đón Tài Thần